Mainapokhari Maternity Clinic

Een van de grotere projecten van Himalayan Care Hands (HCH) is de bouw van het Himalayan Care Hands ziekenhuis. Het ziekenhuis is gevestigd in het Kabre Village Development Committee (VDC) in het Dolakha district. Dit ligt in centraal Nepal ongeveer 184 km oostelijk van Kathmandu. Hier kenden de bewoners tot 2013 geen professionele medische zorg. Het VDC heeft zo’n 10000 inwoners. In de regio wonen ca. 65000 mensen.

Nepal kent een hoog sterftecijfer ten gevolge het ontbreken van gezondheidsvoorzieningen. Vooral bij (jonge) moeders en kinderen is dit schrikwekkend hoog. Veel voorkomende ziektes en gezondheidsproblemen als diarree, die bij ons al lang op gemakkelijk wijze bestreden worden, hebben daar al snel levensbedreigende en fatale gevolgen. Daar komt bij dat 48% van de kinderen onder de 5 jaar aan ondervoeding lijdt. In de afgelegen berggebieden is de situatie nog schrijnender.

Ook rondom zwangerschap en bevalling zijn de problemen groot. Vrouwen op het platteland van Nepal trouwen op een gemiddelde leeftijd van 16, maar zijn in praktijk vaak niet ouder dan 13. De gezinsgrootte is gemiddeld 4 tot 5 kinderen. Meer dan 90% van de geboorten vind thuis plaats, in 80% van de gevallen zonder enige ondersteuning van vroedvrouwen of verloskundigen. Uit gegevens van de Wereld Gezondheidsorganisatie (2008) blijkt dat 67% van alle gevallen van moedersterfte zich voordoet tijdens de bevalling of in de eerste uren erna. Een van de meest belangrijke acties voor veilig moederschap is om te zorgen voor deskundige begeleiding tijdens de zwangerschap, bevalling en prenatale zorg. De zuigelingen en kindersterfte is eveneens hoog. Nodig zijn derhalve medische, voedings-, en educatieve interventies om risico’s tijdens en na de zwangerschap te verminderen, zoals vooral een te laag geboortegewicht.

Hoofddoel van het ziekenhuis is de gezondheid van de gemeenschap die in het district leeft te verbeteren. Door de komst van het ziekenhuis kunnen we mensen toegang geven tot gezondheidszorg en ook de noodzakelijke begeleiding en advies geven. De kliniek doet tevens dienst als huisartsenpost en kraamkliniek.

Gemiddeld behandelen we 50 mensen per dag, of beter, elke vierde inwoner komt jaarlijks bij ons op bezoek ! Ongeveer 30% hiervan kreeg lab testen en 10 patiënten verbleven in het ziekenhuis. Er is een capaciteit van 11 bedden, 2 behandelkamers, een röntgenkamer en een laboratorium. Er werken 1 algemene arts, 1 radioloog, 1 röntgenspecialist en 3 verpleegsters. Bij specialistische hulp wordt doorverwezen naar ziekenhuizen in Charikot of Kathmandu. In 2016 is gestart met de uitbreiding en wordt een eerste etage gebouwd.

De exploitatie van het ziekenhuis doet de gemeenschap zelf. Op afstand wordt vanuit Nederland hulp aangeboden d.m.v. kennis en kunde, inzet vrijwilligers en eventuele subsidies en donaties van nieuwe materialen. De bouw van de kliniek is mede gefinancierd door hulp van de stichting Wilde Ganzen en vele andere donateurs uit Nederland en België.

In 2017-2018 werd het ziekenhuis uitgebreid met een 2de etage en werd met zonnepanelen / batterijen uitgerust.

Projects Facts

Projekt: 
Ziekenhuis + faciliteiten Mainapokhari, 
Dolhaka District
Locatie : 
Mainapokhari, Dolakha
Aktiviteiten:
Bouw ziekenhuis
Uitbreiding eerste etage
Aankoop ziekenwagen 
Installatie zonneenergie fase 1 en 2
Voor: 
Himalayan Care Hands Ziekenhuis + lokale Bevolking 
Kosten: 
Totaalkosten 2011 - 2019 : USD 160.000
Location Map
Join Us Donate Subscribe