Landbouw Project

images

Achtergrond

Het project gaat plaatsvinden in de districten Dolkha en Ramechhap in de centrale regio. Het land is begiftigd met vruchtbare slib-grond. De meerderheid van de mensen is afhankelijk van de landbouw en veeteelt als hun belangrijkste bron van inkomsten. Hoewel er goede toegang tot water is, is het gebruik van geïrrigeerd land voor bevordering van de groenteteelt laag. 50-60% van het bebouwbaar land wordt niet optimaal gebruikt. De eigen voedselproductie is slechts toereikend voor 2-3 maanden en de rest van het jaar moeten de mensen noodgedwongen eten op de markt kopen. Landbouw voor commerciële doeleinden wordt nauwelijks toegepast door de lokale bevolking. Het meerendeel van de jeugd en mannen kiest ervoor om als mijnwerker aan de slag te gaan of in de stad als chauffeur of naar het buitenland te gaan als arbeider.

Doelgroep:

Het project zal zich richten op alleenstaande vrouwen, de minder bevoorrechte en armste mensen in de landelijke gebieden van Dolakha en Ramechhap district.

Uitdagingen

 • Betrouwbaar irrigatie systeem is niet aanwezig
 • Markt toegang
 • Klein aantal landbouwers en geen management
 • Moderne technologie is niet makkelijk beschikbaar in de landelijke gebieden

Doelen:

 • verhogen van de voedselproductie en productiviteit
 • veilig stellen van de voedselvoorziening
 • verbeteren werkgelegenheid voor mensen op het platteland
 • behoud, promotie en gebruik van bio-diversiteit in de landbouw door milieu vriendelijke technologieën.

Voorgestelde activiteiten:

 • aanleggen/bouwen van irrigatie systemen voor 5oo huishoudens
 • aanleggen 10 Km weg voor betere markttoegang
 • Commerciële training door een expertCommercial agriculture farming training by expert
 • Bouw van kassen voor het verbouwen van groeten
 • Aandacht voor veehouderij
 • Training in verbouw van marktgewas (niet voor eigen gebruik)
 • Ondersteuning bij invoering

Duurzaamheid: Vestiging van een landbouw coöperatie.

Join Us Donate Subscribe