Donaties

Himalayan Care Hands is een Nepalese non-profit organisatie. We zullen er alles aan doen om de overheadkosten zeer laag te houden (onder te 10%): zo kunnen we de projecten het snelst en eerlijkst realiseren.

Leden van het HCH-team ontvangen geen salaris en er zijn geen eigenbelangen (vb. aandelen). Het HCH-team biedt een helpende hand aan alle Nepalese inwoners die uw en onze hulp nodig hebben.

De beste manier is om online te doneren. Onze Belgische partner ‘SAMUNDRA vzw’ verzamelt donaties voor ons. Klik hier om te doneren:
Wil je liever rechstreeks aan onze Europese partners doneren?
(België)
SAMUNDRA vzw
BE19 9733 5642 4312 of rechtstreeks online
Oudstrijdersstraat 40
2140 Borgerhout
België
contact: info@samundra.be
www.samundra.be

 

(Nederland)
Stichting SAMUNDRA
NL77 RABO 0315 6659 63
RSIN: 857051866
KvK nr: 67527272
Oude Roermondseweg 71
6049 AD Herten
Nederland
contact: peggy@stichting-samundra.nl
www.stichting-samundra.nl
Nederlandse donateurs  kunnen onder bepaalde voorwaarde aftrek krijgen in hun aangifte inkomstenbelasting bij het doen van een gift. Donaties worden vermeld in het openbare jaarrapport. Donateurs ontvangen een schriftelijke verslag over de besteding van hun donatie bij het project. Wilt u een specifiek project steunen, laat het ons dan s.v.p. weten!